• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
Kí hiệu và kích thước vòng bi bạc đạn cầu hai dãy Kí hiệu và kích thước vòng bi bạc đạn cầu hai dãy SKF,FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn cầu Số lượng: 0 bộ


  •  
  • Kí hiệu và kích thước vòng bi bạc đạn cầu hai dãy

  • SKF,FAG,NSK,...


4200

d           D          B        kN                       r/min                            kg           Local                    SKF                     FAG                   NSK
 
10       30       14        9.23        5.2         40000       22000       0.049       4200 BTNG         4200 ATN9         4200 B.TVH         4200 BTNG
 
12       32       14        10.6        6.2         36000       20000       0.053       4201 BTNG         4201 ATN9         4201 B.TVH         4201 BTNG
 
12       37       17        13          7.8         34000       18000       0.092       4301 BTNG         4301 ATN9         4301 B.TVH         4301 BTNG
 
15       35       14        11.9        7.5         32000       17000       0.059       4202 BTNG         4202 ATN9         4202 B.TVH         4202 BTNG
 
15       42       17        14.8        9.5         28000       15000       0.12        4302 BTNG         4302 ATN9         4302 B.TVH         4302 BTNG
 
17       40       16        14.8        9.5         28000       15000       0.09        4203 BTNG         4203 ATN9         4203 B.TVH         4203 BTNG
 
17       47       19        19.5        13.2        24000       13000       0.16        4303 BTNG         4303 ATN9         4303 B.TVH         4303 BTNG
 
20       47       18        17.8        12.5        24000       13000       0.14        4204 BTNG         4204 ATN9         4204 B.TVH         4204 BTNG
 
20       52       21        23.4        16          22000       12000       0.21        4304 BTNG         4304 ATN9         4304 B.TVH         4304 BTNG
 
25       52       18        19          14.6        20000       11000       0.16        4205 BTNG         4205 ATN9         4205 B.TVH         4205 BTNG
 
25       62       24        31.9        22.4        18000       10000       0.34        4305 BTNG         4305 ATN9         4305 B.TVH         4305 BTNG
 
30       62       20        26          20.8        17000       9500        0.26        4206 BTNG         4206 ATN9         4206 B.TVH         4206 BTNG
 
30       72       27        41          30          16000       8500        0.5         4306 BTNG         4306 ATN9         4306 B.TVH         4306 BTNG
 
35       72       23        35.1        28.5        15000       8000        0.4         4207 BTNG         4207 ATN9         4207 B.TVH         4207 BTNG
 
35       80       31        50.7        38          14000       7500        0.69        4307 BTNG         4307 ATN9         4307 B.TVH         4307 BTNG
 
40       80       23        37.1        32.5        13000       7000        0.5         4208 BTNG         4208 ATN9         4208 B.TVH         4208 BTNG
 
40       90       33        55.9        45          12000       6700        0.95        4308 BTNG         4308 ATN9         4308 B.TVH         4308 BTNG
 
45       85       23        39          36          12000       6700        0.54        4209 BTNG         4209 ATN9         4209 B.TVH         4209 BTNG
 
45       100      36        68.9        56          11000       6000        1.25        4309 BTNG         4309 ATN9         4309 B.TVH         4309 BTNG
 
50       90       23        41          40          11000       6000        0.58        4210 BTNG         4210 ATN9         4210 B.TVH         4210 BTNG
 
50       110      40        81.9        69.5        10000       5300        1.7         4310 BTNG         4310 ATN9         4310 B.TVH         4310 BTNG
 
55       100      25        44.9        44          10000       5600        0.8         4211 BTNG         4211 ATN9         4211 B.TVH         4211 BTNG
 
55       120      43        97.5        83          9000        5000        2.15        4311 BTNG         4311 ATN9         4311 B.TVH         4311 BTNG
 
60       110      28        57.2        55          9500        5300        1.1         4212 BTNG         4212 ATN9         4212 B.TVH         4212 BTNG
 
60       130      46        112         98          8500        4500        2.65        4312 BTNG         4312 ATN9         4312 B.TVH         4312 BTNG
 
65       120      31        67.6        67          8500        4800        1.45        4213 BTNG         4213 ATN9         4213 B.TVH         4213 BTNG
 
65       140      48        121         106         8000        4300        3.25        4313 BTNG         4313 ATN9         4313 B.TVH         4313 BTNG
 
70       125      31        70.2        73.5        8000        4300        1.5         4214 BTNG         4214 ATN9         4214 B.TVH         4214 BTNG
 
70       150      51        138         125         7000        3800        3.95        4314 BTNG         4314 ATN9         4314 B.TVH         4314 BTNG
 
75       130      31        72.8        80          7500        4000        1.6         4215 BTNG         4215 ATN9         4215 B.TVH         4215 BTNG
 
75       160      55        156         143         6700        3600        4.8         4315 BTNG         4315 ATN9         4315 B.TVH         4315 BTNG
 
80       140      33        80.6        90          7000        3800        2           4216 BTNG         4216 ATN9         4216 B.TVH         4216 BTNG
 
85       150      36        93.6        102         7000        3600        2.55        4217 BTNG         4217 ATN9         4217 B.TVH         4217 BTNG
 
90       160      40        112         122         6300        3400        3.2         4218 BTNG         4218 ATN9         4218 B.TVH         4218 BTNG

100      180      46        140         156         5600        3000        4.7         4220 BTNG         4220 ATN9         4220 B.TVH         4220 BTNG
 
 Từ khóa: VÒNG BI, BẠC ĐẠN, NSK, SKF, NTN, FAG, KOYO, TIMKEN, KG

Đối tác

ab2
ab5
ab9
ab1
ab4
ab3
ab8
ab6
ab7
Mua hàng trực tuyến
Mua hàng trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây