• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN LOẠI NA KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN LOẠI NA SKF.FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn kim Số lượng: 0 bộ


  •  
  • KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN LOẠI NA

  • SKF.FAG,NSK,...


na
 
mm                 kN                r/min                 kg        Local           SKF                FAG               NSK
d   D     B
10      22       13       8.8        10.4        24000       28000      0.023      NA 4900            NA 4900            NA 4900            NA 4900
 
12      24       13       9.9        12.2        22000       26000      0.026      NA 4901            NA 4901            NA 4901            NA 4901
 
12      24       22       16.1       23.2        22000       26000      0.046      NA 6901            NA 6901            NA 6901            NA 6901
 
15      28       13       11.2       15.3        19000       22000      0.034      NA 4902            NA 4902            NA 4902            NA 4902
 
15      28       23       17.2       27         19000       22000      0.064      NA 6902            NA 6902            NA 6902            NA 6902
 
17      30       13       11.4       16.3        18000       20000      0.037      NA 4903            NA 4903            NA 4903            NA 4903
 
17      30       23       18.7       30.5        18000       20000      0.072      NA 6903            NA 6903            NA 6903            NA 6903
 
20      37       17       21.6       28         15000       17000      0.075      NA 4904            NA 4904            NA 4904            NA 4904
 
20      37       30       35.2       53         15000       17000      0.14       NA 6904            NA 6904            NA 6904            NA 6904
 
22      39       17       23.3       32         14000       15000      0.08       NA 49/22           NA 49/22           NA 49/22           NA 49/22
 
22      39       30       36.9       57         14000       15000      0.15       NA 69/22           NA 69/22           NA 69/22           NA 69/22
 
25      42       17       24.2       34.5        13000       15000      0.088      NA 4905            NA 4905            NA 4905            NA 4905
 
25      42       30       38         62         13000       15000      0.16       NA 6905            NA 6905            NA 6905            NA 6905
 
28      45       17       25.1       36.5        12000       14000      0.098      NA 49/28           NA 49/28           NA 49/28           NA 49/28
 
28      45       30       39.6       65.5        12000       14000      0.18       NA 69/28           NA 69/28           NA 69/28           NA 69/28
 
30      47       17       25.5       39         11000       13000      0.1        NA 4906            NA 4906            NA 4906            NA 4906
 
30      47       30       42.9       75         11000       13000      0.19       NA 6906            NA 6906            NA 6906            NA 6906
 
32      52       20       30.8       51         10000       11000      0.16       NA 49/32           NA 49/32           NA 49/32           NA 49/32
 
32      52       36       47.3       90         10000       11000      0.29       NA 69/32           NA 69/32           NA 69/32           NA 69/32
 
35      55       20       31.9       54         9500        11000      0.17       NA 4907            NA 4907            NA 4907            NA 4907
 
35      55       36       48.4       93         9500        11000      0.31       NA 6907            NA 6907            NA 6907            NA 6907
 
40      62       22       42.9       71         8000        9500       0.23       NA 4908            NA 4908            NA 4908            NA 4908
 
40      62       40       67.1       125        8000        9500       0.43       NA 6908            NA 6908            NA 6908            NA 6908
 
45      68       22       45.7       78         7500        8500       0.27       NA 4909            NA 4909            NA 4909            NA 4909
 
45      68       40       70.4       137        7500        8500       0.5        NA 6909            NA 6909            NA 6909            NA 6909
 
50      72       22       47.3       85         7000        8000       0.27       NA 4910            NA 4910            NA 4910            NA 4910
 
50      72       40       73.7       150        7000        8000       0.52       NA 6910            NA 6910            NA 6910            NA 6910
 
55      80       25       57.2       106        6300        7000       0.39       NA 4911            NA 4911            NA 4911            NA 4911
 
55      80       45       89.7       190        6300        7000       0.78       NA 6911            NA 6911            NA 6911            NA 6911
 
60      85       25       60.5       114        6000        6700       0.43       NA 4912            NA 4912            NA 4912            NA 4912
 
60      85       45       93.5       204        6000        6700       0.81       NA 6912            NA 6912            NA 6912            NA 6912
 
65      90       25       61.6       120        5600        6300       0.46       NA 4913            NA 4913            NA 4913            NA 4913
 
65      90       45       95.2       212        5600        6300       0.83       NA 6913            NA 6913            NA 6913            NA 6913
 
70      100      30       84.2       163        5000        5600       0.73       NA 4914            NA 4914            NA 4914            NA 4914
 
70      100      54       128        285        5000        5600       1.35       NA 6914            NA 6914            NA 6914            NA 6914
 
75      105      30       84.2       170        4800        5300       0.78       NA 4915            NA 4915            NA 4915            NA 4915
 
75      105      54       130        290        4800        5300       1.45       NA 6915            NA 6915            NA 6915            NA 6915
 
80      110      30       88         183        4500        5000       0.88       NA 4916            NA 4916            NA 4916            NA 4916
 
80      110      54       134        315        4500        5000       1.5        NA 6916            NA 6916            NA 6916            NA 6916
 
85      120      35       108        250        4000        4500       1.25       NA 4917            NA 4917            NA 4917            NA 4917
 
85      120      63       165        425        4000        4500       2.2        NA 6917            NA 6917            NA 6917            NA 6917
 
90      125      35       112        265        3800        4300       1.3        NA 4918            NA 4918            NA 4918            NA 4918
 
90      125      63       172        450        3800        4300       2.3        NA 6918            NA 6918            NA 6918            NA 6918
 
95      130      35       114        270        3600        4000       1.35       NA 4919            NA 4919            NA 4919            NA 4919
 
95      130      63       172        465        3600        4000       2.5        NA 6919            NA 6919            NA 6919            NA 6919
 
100     140      40       125        280        3400        4000       1.9        NA 4920            NA 4920            NA 4920            NA 4920
 
110     140      30       93.5       232        3400        3800       1.1        NA 4822            NA 4822            NA 4822            NA 4822
 
110     150      40       130        300        3200        3600       2.05       NA 4922            NA 4922            NA 4922            NA 4922
 
120     150      30       99         255        3200        3600       1.15       NA 4824            NA 4824            NA 4824            NA 4824

120     165      45       176        405        3000        3400       2.85       NA 4924            NA 4924            NA 4924            NA 4924
130     165      35       119        325        2800        3200       1.8        NA 4826            NA 4826            NA 4826            NA 4826
 
130     180      50       198        480        2600        3000       3.9        NA 4926            NA 4926            NA 4926            NA 4926
 
140     175      35       121        345        2600        3000       1.9        NA 4828            NA 4828            NA 4828            NA 4828
 
140     190      50       205        510        2400        2800       4.15       NA 4928            NA 4928            NA 4928            NA 4928
 
150     190      40       147        415        2400        2800       2.7        NA 4830            NA 4830            NA 4830            NA 4830
 
160     200      40       157        450        2200        2600       2.9        NA 4832            NA 4832            NA 4832            NA 4832
 
170     215      45       179        520        2200        2400       3.95       NA 4834            NA 4834            NA 4834            NA 4834
 
180     225      45       190        570        2000        2400       4.2        NA 4836            NA 4836            NA 4836            NA 4836
 
190     240      50       220        710        1900        2200       5.6        NA 4838            NA 4838            NA 4838            NA 4838
 
200     250      50       224        735        1800        2000       5.85       NA 4840            NA 4840            NA 4840            NA 4840
 
220     270      50       238        815        1700        1900       6.4        NA 4844            NA 4844            NA 4844            NA 4844
 
240     300      60       347        1120       1500        1700       10         NA 4848            NA 4848            NA 4848            NA 4848
 
260     320      60       358        1200       1400        1500       10.5       NA 4852            NA 4852            NA 4852            NA 4852
 
280     350      69       429        1320       1300        1400       15.5       NA 4856            NA 4856            NA 4856            NA 4856
 
300     380      80       594        1800       1100        1300       22         NA 4860            NA 4860            NA 4860            NA 4860
 
320     400      80       605        1900       1100        1200       23         NA 4864            NA 4864            NA 4864            NA 4864
 
340     420      80       616        1960       1000        1200       24         NA 4868            NA 4868            NA 4868            NA 4868
 
360     440      80       627        2040       950         1100       25.5       NA 4872            NA 4872            NA 4872            NA 4872

380     480      100      968        3000       900         1000       42.5       NA 4876            NA 4876            NA 4876            NA 4876
 
 Từ khóa: VÒNG BI, BẠC ĐẠN, NSK, SKF, NTN, FAG, KOYO, NACHI

Đối tác

ab4
ab9
ab2
ab8
ab1
ab7
ab5
ab3
ab6
Mua hàng trực tuyến
Mua hàng trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây