• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN ĐỠ CHẶN KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN ĐỠ CHẶN SKF,FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn chặn Số lượng: 1 bộ


  •  
  • KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN ĐỠ CHẶN

  • SKF,FAG,NSK,...


51100

d        D      B         kN                       r/min                     kg         Local             SKF                FAG               NSK
 
10       24       9         9.95        15.3        9500        13000       0.02        51100              51100              51100              51100
 
10       26       11        12.7        18.6        8000        11000       0.03        51200              51200              51200              51200
 
12       26       9         10.4        16.6        9000        13000       0.022       51101              51101              51101              51101
 
12       28       11        13.3        20.8        8000        11000       0.034       51201              51201              51201              51201
 
15       28       9         10.6        18.3        8500        12000       0.024       51102              51102              51102              51102
 
15       32       12        16.5        27          7000        10000       0.045       51202              51202              51202              51202
 
17       30       9         11.4        21.2        8500        12000       0.026       51103              51103              51103              51103
 
17       35       12        17.2        30          6700        9500        0.053       51203              51203              51203              51203
 
20       35       10        15.1        29          7500        10000       0.039       51104              51104              51104              51104
 
20       40       14        22.5        40.5        6000        8000        0.082       51204              51204              51204              51204
 
25       42       11        18.2        39          6300        9000        0.06        51105              51105              51105              51105
 
25       47       15        27.6        55          5300        7500        0.11        51205              51205              51205              51205
 
25       52       18        34.5        60          4500        6300        0.12        51305              51305              51305              51305
 
25       60       24        55.3        96.5        3600        5000        0.34        51405              51405              51405              51405
 
30       47       11        19          43          6000        8500        0.069       51106              51106              51106              51106
 
30       52       16        25.5        51          4800        6700        0.13        51206              51206              51206              51206
 
30       60       21        37.7        71          3800        5300        0.26        51306              51306              51306              51306
 
30       70       28        72.8        137         3000        4300        0.52        51406              51406              51406              51406
 
35       52       12        19.9        51          5600        7500        0.08        51107              51107              51107              51107
 
35       62       18        35.1        73.5        4000        5600        0.22        51207              51207              51207              51207
 
35       68       24        49.4        96.5        3200        4500        0.39        51307              51307              51307              51307
 
35       80       32        87.1        170         2600        3800        0.74        51407              51407              51407              51407
 
40       60       13        26          63          5000        7000        0.12        51108              51108              51108              51108
 
40       68       19        46.8        106         3800        5300        0.27        51208              51208              51208              51208
 
40       78       26        61.8        122         3000        4300        0.53        51308              51308              51308              51308
 
40       90       36        112         224         2400        3400        1.1         51408              51408              51408              51408
 
45       65       14        26.5        69.5        4500        6300        0.15        51109              51109              51109              51109
 
45       73       20        39          86.5        3600        5000        0.32        51209              51209              51209              51209
 
45       85       28        76.1        153         2800        4000        0.66        51309              51309              51309              51309
 
45       100      39        130         265         2200        3000        1.42        51409              51409              51409              51409
 
50       70       14        27          75          4300        6300        0.16        51110              51110              51110              51110
 
50       78       22        49.4        116         3400        4500        0.37        51210              51210              51210              51210
 
50       95       31        88.4        190         2600        3600        0.94        51310              51310              51310              51310
 
50       110      43        159         340         2000        2800        2           51410              51410              51410              51410
 
55       78       16        30.7        85          3800        5300        0.24        51111              51111              51111              51111
 
55       90       25        61.8        146         2800        4000        0.59        51211              51211              51211              51211
 
55       105      35        104         224         2200        3200        1.3         51311              51311              51311              51311
 
55       120      48        178         390         1800        2400        2.55        51411              51411              51411              51411
 
60       85       17        41.6        122         3600        5000        0.3         51112              51112              51112              51112
 
60       95       26        62.4        150         2800        3800        0.65        51212              51212              51212              51212
 
60       110      35        101         224         2200        3000        1.35        51312              51312              51312              51312
 
60       130      51        199         430         1600        2200        3.1         51412 MP          51412 M           51412 MP          51412 M
 
65       90       18        37.7        108         3400        4800        0.33        51113              51113              51113              51113
 
65       100      27        63.7        163         2600        3600        0.78        51213              51213              51213              51213
 
65       115      36        106         240         2000        3000        1.5         51313              51313              51313              51313
 
65       140      56        216         490         1500        2200        4           51413 MP          51413 M           51413 MP          51413 M
 
70       95       18        40.3        120         3400        4500        0.35        51114              51114              51114              51114
 
70       105      27        65          173         2600        3600        0.79        51214              51214              51214              51214
 
70       125      40        135         320         1900        2600        2           51314              51314              51314              51314

70       150      60        234         550         1400        2000        5           51414 MP          51414 M           51414 MP          51414 M
75       100      19        44.2        146         3200        4300        0.4         51115              51115              51115              51115
 
75       110      27        67.6        183         2400        3400        0.83        51215              51215              51215              51215
 
75       135      44        163         390         1700        2400        2.6         51315              51315              51315              51315
 
75       160      65        251         610         1300        1800        6.75        51415 MP          51415 M           51415 MP          51415 M
 
80       105      19        44.9        153         3000        4300        0.42        51116              51116              51116              51116
 
80       115      28        76.1        208         2400        3400        0.91        51216              51216              51216              51216
 
80       140      44        159         390         1700        2400        2.7         51316              51316              51316              51316
 
80       170      68        270         670         1200        1700        7.95        51416 MP          51416 M           51416 MP          51416 M
 
85       110      19        46.2        163         3000        4300        0.44        51117              51117              51117              51117
 
85       125      31        97.5        275         2200        3000        1.2         51217              51217              51217              51217
 
85       150      49        190         465         1600        2200        3.55        51317              51317              51317              51317
 
85       180      72        286         750         1200        1600        9.45        51417 MP          51417 M           51417 MP          51417 M
 
90       120      22        59.2        208         2600        3800        0.65        51118              51118              51118              51118
 
90       135      35        119         325         2000        2800        1.7         51218              51218              51218              51218
 
90       155      50        195         500         1500        2200        3.8         51318              51318              51318              51318
 
90       190      77        307         815         1100        1500        11          51418 MP          51418 M           51418 MP          51418 M
 
100      135      25        85.2        290         2400        3200        0.97        51120              51120              51120              51120
 
100      135      25        79.3        260         2400        3200        0.97        51120 MP          51120 M           51120 MP          51120 M
 
100      150      38        124         345         1800        2400        2.2         51220              51220              51220              51220
 
100      170      55        229         610         1400        1900        4.95        51320              51320              51320              51320
 
100      210      85        371         1060        950         1400        15          51420 MP          51420 M           51420 MP          51420 M
 
110      145      25        87.1        315         2200        3200        1.05        51122              51122              51122              51122
 
110      160      38        130         390         1700        2400        2.4         51222              51222              51222              51222
 
110      190      63        281         815         1200        1700        7.85        51322 MP          51322 M           51322 MP          51322 M
 
110      230      95        410         1220        900         1300        20          51422 MP          51422 M           51422 MP          51422 M
 
120      155      25        88.4        335         2200        3000        1.15        51124              51124              51124              51124
 
120      170      39        140         440         1600        2200        2.65        51224              51224              51224              51224
 
120      210      70        325         980         1100        1500        11          51324 MP          51324 M           51324 MP          51324 M
 
120      250      102       520         1730        800         1100        29.5        51424 MP          51424 M           51424 MP          51424 M
 
130      170      30        111         425         1900        2600        1.85        51126              51126              51126              51126
 
130      190      45        186         585         1400        2000        4           51226              51226              51226              51226
 
130      225      75        358         1140        1000        2400        13          51326 MP          51326 M           51326 MP          51326 M
 
130      270      110       520         1730        750         1000        32          51426 MP          51426 M           51426 MP          51426 M
 
140      180      31        111         440         1800        2600        2.05        51128              51128              51128              51128
 
140      200      46        190         620         1400        1900        4.35        51228              51228              51228              51228
 
140      240      80        397         1320        950         1300        15.5        51328 MP          51328 M           51328 MP          51328 M
 
140      280      112       520         1730        700         1000        34.5        51428 MP          51428 M           51428 MP          51428 M
 
150      190      31        111         440         1700        2400        2.2         51130 MP          51130 M           51130 MP          51130 M
 
150      215      50        238         800         1300        1800        6.1         51230 MP          51230 M           51230 MP          51230 M
 
150      250      80        410         1400        900         1300        16.5        51330 MP          51330 M           51330 MP          51330 M
 
150      300      120       559         1960        670         950         42.5        51430 MP          51430 M           51430 MP          51430 M
 
160      200      31        112         465         1700        2400        2.35        51132 MP          51132 M           51132 MP          51132 M
 
160      225      51        242         850         1200        1700        6.55        51232 MP          51232 M           51232 MP          51232 M
 
160      270      87        449         1660        850         1200        21          51332 MP          51332 M           51332 MP          51332 M
 
170      215      34        133         540         1600        2200        3.3         51134 MP          51134 M           51134 MP          51134 M
 
170      240      55        286         1020        1100        1800        8.15        51234 MP          51234 M           51234 MP          51234 M
 
170      280      87        468         1760        800         1100        22          51334 MP          51334 M           51334 MP          51334 M
 
180      225      34        135         570         1500        2200        3.5         51136 MP          51136 M           51136 MP          51136 M
 
180      250      56        296         1080        1100        1500        8.6         51236 MP          51236 M           51236 MP          51236 M

180      300      95        520         2000        750         1100        28.5        51336 MP          51336 M           51336 MP          51336 M
190      240      37        172         710         1400        2000        4.05        51138 MP          51138 M           51138 MP          51138 M
 
190      270      62        332         1270        1000        1400        12          51238 MP          51238 M           51238 MP          51238 M
 
190      320      105       592         2400        700         950         36.5        51338 MP          51338 M           51338 MP          51338 M
 
200      250      37        168         710         1400        1900        4.25        51140 MP          51140 M           51140 MP          51140 M
 
200      280      62        338         1320        1000        1400        12          51240 MP          51240 M           51240 MP          51240 M
 
200      340      110       624         2600        630         900         44.5        51340 MP          51340 M           51340 MP          51340 M
 
220      270      37        178         800         1300        1900        4.6         51144 MP          51144 M           51144 MP          51144 M
 
220      300      63        351         1460        950         1300        13          51244 MP          51244 M           51244 MP          51244 M
 
240      300      45        234         1040        1100        1600        7.55        51148 MP          51148 M           51148 MP          51148 M
 
240      340      78        462         2000        800         1100        23          51248 MP          51248 M           51248 MP          51248 M
 
260      320      45        238         1100        1100        1500        8.1         51152 MP          51152 M           51152 MP          51152 M
 
260      360      79        475         2160        750         1100        25          51252 MP          51252 M           51252 MP          51252 M
 
280      350      53        319         1460        950         1300        12          51156 MP          51156 M           51156 MP          51156 M
 
280      380      80        494         2320        750         1000        26.5        51256 MP          51256 M           51256 MP          51256 M
 
300      340      30        112         640         1300        1800        4.1         51060 MP          51060 M           51060 MP          51060 M
 
300      380      48        238         1160        950         1300        12.5        59160 MP          59160 M           59160 MP          59160 M
 
300      380      62        364         1760        800         1100        17.5        51160 MP          51160 M           51160 MP          51160 M
 
300      420      95        605         3000        600         850         42          51260 MP          51260 M           51260 MP          51260 M
 
320      360      30        114         735         1300        1800        4.3         51064 MP          51064 M           51064 MP          51064 M
 
320      400      48        242         1320        950         1300        13.5        59164 MP          59164 M           59164 MP          59164 M
 
320      400      63        371         1860        800         1100        19          51164 MP          51164 M           51164 MP          51164 M
 
320      440      95        572         3000        600         800         45.5        51264 MP          51264 F            51264 MP          51264 M
 
340      380      30        114         695         1200        1700        4.6         51068 MP          51068 M           51068 MP          51068 M
 
340      420      48        242         1250        900         1300        14          59168 MP          59168 M           59168 MP          59168 M
 
340      420      64        377         1960        750         1100        20.5        51168 MP          51168 F            51168 MP          51168 M
 
340      460      96        605         3200        530         750         48.5        51268 MP          51268 F            51268 MP          51268 M
 
340      540      160       1040        5850        400         560         135         51368 MP          51368 F            51368 MP          51368 M
 
360      400      30        119         815         1200        1700        4.85        51072 MP          51072 F            51072 MP          51072 M
 
360      440      48        255         1500        900         1200        15          59172 MP          59172 F            59172 MP          59172 M
 
360      440      65        390         2080        750         1000        22          51172 MP          51172 F            51172 MP          51172 M
 
360      500      110       741         4150        500         700         70          51272 MP          51272 F            51272 MP          51272 M
 
380      420      30        121         800         1200        1600        5.1         51076 MP          51076 F            51076 MP          51076 M
 
380      460      48        255         1530        850         1200        15          59176 MP          59176 F            59176 MP          59176 M
 
380      460      65        397         2200        750         1000        23          51176 MP          51176 F            51176 MP          51176 M
 
380      520      112       728         4150        500         700         73          51276 MP          51276 F            51276 MP          51276 M
 
400      440      30        124         830         1100        1600        5.35        51080 MP          51080 F            51080 MP          51080 M
 
400      480      48        260         1630        850         1200        16.5        59180 MP          59180 F            59180 MP          59180 M
 
400      480      65        403         2280        700         1000        24          51180 MP          51180 F            51180 MP          51180 M
 
400      540      112       761         4500        500         700         78.5        51280 MP          51280 F            51280 MP          51280 M
 
420      460      30        125         880         1100        1600        5.6         51084 MP          51084 F            51084 MP          51084 M
 
420      500      48        265         1700        850         1200        17          59184 MP          59184 F            59184 MP          59184 M
 
420      500      65        410         2400        700         1000        25.5        51184 MP          51184 F            51184 MP          51184 M
 
420      580      130       884         5500        430         600         110         51284 MP          51284 F            51284 MP          51284 M
 
440      480      30        127         915         1100        1500        5.85        51088 MP          51088 F            51088 MP          51088 M
 
440      540      60        238         1500        700         1000        28          59188 MP          59188 F            59188 MP          59188 M
 
440      540      80        527         3250        600         850         42          51188 MP          51188 F            51188 MP          51188 M
 
440      600      130       904         5700        430         600         115         51288 MP          51288 F            51288 MP          51288 M
 
460      500      30        130         950         1100        1500        6.4         51092 MP          51092 F            51092 MP          51092 M
 
460      560      60        242         1430        700         950         29.5        59192 MP          59192 F            59192 MP          59192 M

460      560      80        527         3250        600         800         43.5        51192 MP          51192 F            51192 MP          51192 M
460      620      130       923         5850        430         600         120         51292 MP          51292 F            51292 MP          51292 M
 
480      520      30        133         1000        1000        1500        6.5         51096 MP          51096 F            51096 MP          51096 M
 
480      580      60        242         1460        670         950         30.5        59196 MP          59196 F            59196 MP          59196 M
 
480      580      80        540         3550        560         800         45.5        51196 MP          51196 F            51196 MP          51196 M
 
480      650      135       995         6550        400         560         130         51296 MP          51296 F            51296 MP          51296 M
 
500      540      30        133         1120        1000        1400        6.55        510/500 MP        510/500 F          510/500 MP        510/500 M
 
500      600      60        247         1660        670         950         32          591/500 MP        591/500 F          591/500 MP        591/500 M
 
500      600      80        553         3600        560         800         47          511/500 MP        511/500 F          511/500 MP        511/500 M
 
500      670      135       1010        6800        380         530         135         512/500 MP        512/500 F          512/500 MP        512/500 M
 
530      580      38        203         1600        850         1200        11          510/530 MP        510/530 F          510/530 MP        510/530 M
 
530      640      67        468         3150        600         850         43.5        591/530 MP        591/530 F          591/530 MP        591/530 M
 
530      640      85        650         4400        530         750         58.5        511/530 MP        511/530 F          511/530 MP        511/530 M
 
560      610      38        203         1660        850         1200        11.5        510/560 MP        510/560 F          510/560 MP        510/560 M
 
560      670      67        468         3250        600         800         45.5        591/560 MP        591/560 F          591/560 MP        591/560 M
 
560      670      85        650         4650        500         700         61          511/560 MP        511/560 F          511/560 MP        511/560 M
 
600      650      38        212         1800        800         1100        12          510/600 MP        510/600 F          510/600 MP        510/600 M
 
600      710      67        475         3400        560         800         48          591/600 MP        591/600 F          591/600 MP        591/600 M
 
600      710      85        663         4800        500         700         65          511/600 MP        511/600 F          511/600 MP        511/600 M
 
630      680      38        221         1930        800         1100        12.5        510/630 MP        510/630 F          510/630 MP        510/630 M
 
630      750      73        540         4000        530         750         62.5        591/630 MP        591/630 F          591/630 MP        591/630 M
 
630      750      95        728         5400        450         630         84          511/630 MP        511/630 F          511/630 MP        511/630 M
 
670      730      45        286         2400        700         950         21          510/670 MP        510/670 F          510/670 MP        510/670 M
 
670      800      78        540         4150        480         670         74          591/670 MP        591/670 F          591/670 MP        591/670 M
 
670      800      105       852         6700        400         560         105         511/670 MP        511/670 F          511/670 MP        511/670 M
 
710      780      53        358         2850        600         850         28          510/710 MP        510/710 F          510/710 MP        510/710 M
 
710      850      85        676         5400        450         630         88.5        591/710 MP        591/710 JR         591/710 MP        591/710 M
 
710      850      112       936         7650        380         530         130         511/710 MP        511/710 F          511/710 MP        511/710 M
 
750      820      53        364         3050        600         850         30          510/750 MP        510/750 F          510/750 MP        510/750 M
 
750      900      90        741         6400        400         600         105         591/750 MP        591/750 F          591/750 MP        591/750 M
 
750      900      120       1010        8650        340         480         155         511/750 MP        511/750 M         511/750 MP        511/750 M
 
800      870      53        371         3200        560         800         32.5        510/800 MP        510/800 F          510/800 MP        510/800 M
 
800      950      90        761         6550        400         560         110         591/800 MP        591/800 M         591/800 MP        591/800 M
 
800      950      120       1010        9000        340         480         155         511/800 MP        511/800 F          511/800 MP        511/800 M
 
850      920      53        377         3450        560         800         34.5        510/850 MP        510/850 M         510/850 MP        510/850 M
 
850      1000     90        761         6800        380         560         115         591/850 MP        591/850 M         591/850 MP        591/850 M
 
850      1000     120       1060        9500        320         450         165         511/850 MP        511/850 F          511/850 MP        511/850 M
 
900      980      63        527         4900        480         670         49          510/900 MP        510/900 M         510/900 MP        510/900 M
 
900      1060     95        630         7650        360         500         140         591/900 MP        591/900 M         591/900 MP        591/900 M
 
900      1060     130       1140        10800       300         430         205         511/900 MP        511/900 F          511/900 MP        511/900 M
 
950      1080     63        540         5100        480         670         52          510/950 MP        510/950 M         510/950 MP        510/950 M
 
950      1120     103       852         8150        340         480         170         591/950 MP        591/950 M         591/950 MP        591/950 M
 
950      1120     135       1330        12000       280         400         235         511/950 MP        511/950 F          511/950 MP        511/950 M
 
1000     1090     70        572         5500        430         600         68.5        510/1000 MP       510/1000 M        510/1000 MP       510/1000 M
 
1000     1180     109       923         9150        320         430         210         591/1000 MP       591/1000 M        591/1000 MP       591/1000 M
 
1000     1180     140       1330        13200       260         380         275         511/1000 MP       511/1000 F         511/1000 MP       511/1000 M
 
1060     1150     70        752         5850        430         600         72.5        510/1060 MP       510/1060 M        510/1060 MP       510/1060 M
 
1060     1250     115       1010        10400       300         400         240         591/1060 MP       591/1060 JR        591/1060 MP       591/1060 M
 
1060     1250     150       1430        15000       240         340         330         511/1060 MP       511/1060 M        511/1060 MP       511/1060 M
 
1120     1320     160       1530        16300       220         320         395         511/1120 MP       511/1120 F         511/1120 MP       511/1120 M
 
1180     1400     175       1780        20000       200         280         495         511/1180 MP       511/1180 F         511/1180 MP       511/1180 M

1400     1630     180       1900        23600       180         260         665         511/1400 MP       511/1400 JR        511/1400 MP       511/1400 M
 
 Từ khóa: VÒNG BI, BẠC ĐẠN, NSK, SKF, NTN, FAG, NACHI, TIMKEN, INA, KG
Sản phẩm cùng loại

Đối tác

ab6
ab7
ab9
ab8
ab4
ab5
ab2
ab3
ab1
Mua hàng trực tuyến
Mua hàng trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây