Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Vòng bi SKF: 22210 EK

 
 

 Vòng bi SKF: 22210 EK

 

 
d 50 mm 
   
D 90 mm 
   
B 23 mm 
   
 
1 80,8 mm 
   
Da Max 83 mm 
   
2 59,9 mm 
   
da min 57 mm 
   
s 3,2 mm 
   
s 4,8 mm 
   
ra Max 1 mm 
   
Min 1,1 mm 
   
 
m 0.622 kg 
  Khối lượng
r 108000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm
e 0,23    
   
1 2,95    
   
2 4,4    
   
0r 106.000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm
0 2,89    
   
G 10000 1/min 
  Giới hạn tốc độ
B 6300 1/min 
  Tốc độ tham chiếu
ur 14300 N 
  Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm
Back to top
Back to top