Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Vòng bi SKF: 1309

 

Vòng bi SKF: 1309


FAG tự sắp xếp vòng bi 1309-TVH, kích thước chính tiêu chuẩn DIN 630
Các vòng bi có thể hỗ trợ các lực lượng xuyên tâmCác vòng bi có thể hỗ trợ các lực lượng trục theo một hướngCác vòng bi có thể hỗ trợ các lực lượng trục trong cả hai hướngCác vòng bi có thể bù đắp lỗi lệch chi tĩnh trục lên đến tối đa là 3 °Các vòng bi có thể bù đắp cho tĩnh lệch chi tiết góc của trụcCác vòng bi có thể bù đắp cho các lỗi góc năng động
FAG tự sắp xếp vòng bi 1309-TVH, kích thước chính tiêu chuẩn DIN 630
 
 
d 45 mm 
   
D 100 mm 
   
B 25 mm 
   
 
1 84,1 mm 
   
một tối đa 91 mm 
   
1 64,1 mm 
   
một phút 54 mm 
   
một tối đa 1,5 mm 
   
phút 1,5 mm 
   
 
m 0.953 kg 
  Khối lượng
r 38500 N 
  Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm
e 0,25    
   
1 2,5    
   
2 3,87    
   
0r 12600 N 
  Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm
0 2,62    
   
G 7500 1/min 
  Giới hạn tốc độ
B 11000 1/min 
  Tốc độ tham chiếu
ur 780 N 
  Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm
Back to top
Back to top