Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Vòng bi NTN: 51130-PX1

 

 

 Vòng bi NTN: 51130-PX1


 
Các vòng bi có thể hỗ trợ các lực lượng trục theo một hướng
 
 
 
d 150 mm 
   
D 190 mm 
   
T 31 mm 
   
 
1 152 mm 
   
     
 
m 2,18 kg 
  Khối lượng
một 110000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải động, trục
0a 400000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, trục
M 0,9    
  Liên tục tải tối thiểu
G 1700 1/min 
  Giới hạn tốc độ
ua 16700 N 
  Mệt mỏi tải giới hạn, trục

 

Back to top
Back to top