Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Vòng bi NTN: 7004


 

 

Vòng bi NTN: 7004

 

 
Các vòng bi có thể hỗ trợ các lực lượng xuyên tâmCác vòng bi có thể hỗ trợ các lực lượng trục theo một hướng
 
 
 
d 20 mm 
   
D 42 mm 
   
B 12 mm 
   
 
một 12 mm 
   
1 34,7 mm 
   
     
 
m 0.061 kg 
  Khối lượng
r 13400 N 
  Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm
0r 7500 N 
  Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm
G 18000 1/min 
  Giới hạn tốc độ
B 0 1/min 
  Tốc độ tham chiếu
ur 470 N 
  Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm

 

 
Back to top
Back to top