Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Vòng bi NSK: HR 32218 J


 

 

 

Vòng bi NSK: HR 32218 J


FAG vòng bi lăn côn 32218-A, kích thước chính theo tiêu chuẩn ISO 355 / DIN 720, có thể được dỡ bỏ, điều chỉnh hoặc trong cặp
Các vòng bi có thể hỗ trợ các lực lượng xuyên tâmCác vòng bi có thể hỗ trợ các lực lượng trục theo một hướng
FAG vòng bi lăn côn 32218-A, kích thước chính theo tiêu chuẩn ISO 355 / DIN 720, có thể được dỡ bỏ, điều chỉnh hoặc trong cặp
 
 
d 90 mm 
   
D 160 mm 
   
T 42,5 mm 
   
 
một 36 mm 
   
B 40 mm 
   
C 34 mm 
   
     
 
m 3,78 kg 
  Khối lượng
r 260000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm
e 0,42    
   
Y 1,43    
   
0r 355000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm
0 0,79    
   
G 4500 1/min 
  Giới hạn tốc độ
B 2800 1/min 
  Tốc độ tham chiếu
  T3FC090    
  Định so sánh tiêu chuẩn ISO 355
ur 42000 N 
  Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm
   
Back to top
Back to top