Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Vòng bi NSK: 6205 ZZCM


 

 

Vòng bi NSK: 6205 ZZCM

 

 

 
d 25 mm 
   
D 52 mm 
   
B 15 mm 
   
 
2 45,4 mm 
   
a-max 46,4 mm 
   
1 33,5 mm 
   
     
Max 1 mm 
   
  1 mm 
   
 
m 0.133 kg 
  Khối lượng
r 14000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm
0r 7800 N 
  Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm
G 14000 1/min 
  Giới hạn tốc độ
B 17000 1/min 
  Tốc độ tham chiếu
ur 510 N 
  Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm

      

Back to top
Back to top