Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Vòng bi TIMKEN 30228

 
 

Vòng bi TIMKEN 30228

kích thước chính

 
d 140 mm 
   
D 250 mm 
   
T 45,75 mm 
   
 
a 48 mm 
   
B 42 mm 
   
C 36 mm 
   
     
 
m 8,81 kg 
  Khối lượng
r 425.000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm
e 0,44    
   
Y 1,38    
   
0r 570000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm
0 0,76    
   
G 2600 1/min 
  Giới hạn tốc độ
B 1800 1/min 
  Tốc độ tham chiếu
  T4FB140    
  Định so sánh tiêu chuẩn ISO 355
ur 67000 N 
  Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm
   
Back to top
Back to top