Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Vòng bi INA 61822-Y

 

Vòng bi INA61822-Y

kích thước chính tiêu chuẩn 

 
Các vòng bi có thể hỗ trợ các lực lượng xuyên tâmCác vòng bi có thể hỗ trợ các lực lượng trục theo một hướngCác vòng bi có thể hỗ trợ các lực lượng trục trong cả hai hướng
 
 
 
d 110 mm 
   
D 140 mm 
   
B 16 mm 
   
 
1 130,3 mm 
   
     
 
m 0.525 kg 
  Khối lượng
r 28000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm
0r 30500 N 
  Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm
G 5000 1/min 
  Giới hạn tốc độ
B 5000 1/min 
  Tốc độ tham chiếu
ur 1320 N 
  Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm
Back to top
Back to top