Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Vòng bi côn FAG: 30208-A

 
 

FAG vòng bi côn 30208-A


 
 
 
 
 
d 40 mm 
   
D 80 mm 
   
T 19,75 mm 
   
 
một 17 mm 
   
B 18 mm 
   
C 16 mm 
   
     
 
m 0.435 kg 
  Khối lượng
r 61000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm
e 0,37    
   
Y 1,6    
   
0r 67000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm
0 0,88    
   
G 9000 1/min 
  Giới hạn tốc độ
B 6000 1/min 
  Tốc độ tham chiếu
  T3DB040    
  Định so sánh tiêu chuẩn ISO 355
ur 7600 N 
  Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm
   
Back to top
Back to top