Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Vòng bi FAG: 1204-TVH


 

 

 
 

Vòng bi FAG  1204-TVH

 

 
 
 
 
 
d 20 mm 
   
D 47 mm 
   
B 14 mm 
   
 
1 38,1 mm 
   
     
 
m 0.118 kg 
  Khối lượng
r 10100 N 
  Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm
e 0,28    
   
1 2,24    
   
2 3,46    
   
0r 2600 N 
  Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm
0 2,34    
   
G 18000 1/min 
  Giới hạn tốc độ
B 24000 1/min 
  Tốc độ tham chiếu
ur 161 N 
  Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm
Back to top
Back to top