Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Vòng bi KOYO: 6222-ZZ

 
 

Vòng bi KOYO: 6222-ZZ


 
d 110 mm 
   
D 200 mm 
   
B 38 mm 
   
 
2 177,2 mm 
   
a-Max 188 mm 
   
1 138 mm 
   
a-Min 122 mm 
   
a-Max 2,1 mm 
   
Min 2,1 mm 
   
 
m 4,8 kg 
  Khối lượng
r 143000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm
0r 116000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm
G 3000 1/min 
  Giới hạn tốc độ
B 4800 1/min 
  Tốc độ tham chiếu
ur 6300 N 
  Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm
Back to top
Back to top