Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Mã vòng bi

Thứ ba, 07 Tháng 5 2013 14:30

Vòng bi FAG 30304-A

d

20 mm 

 

 

 

D

52 mm 

 

 

 

T

16,25 mm 

 

 

 

 

 

một

11 mm 

 

 

 

B

15 mm 

 

 

 

C

13 mm 

 

 

 

C một phút

2 mm 

 

 

 

C b phút

3 mm 

 

 

 

D một tối đa

45 mm 

 

 

 

D một phút

44 mm 

 

 

 

D b phút

47 mm 

 

 

 

d 1

36,1 mm 

 

 

 

d một tối đa

28 mm 

 

 

 

d b phút

27 mm 

 

 

 

r 1, 2 phút

1,5 mm 

 

 

 

r 3, 4 phút

1,5 mm 

 

 

 

r một tối đa

1,5 mm 

 

 

 

r b tối đa

1,5 mm 

 

 

 

 

 

m

0.188 kg 

 

Khối lượng

 

C r

34000 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm

 

e

0,3    

 

 

 

Y

2    

 

 

 

C 0r

32500 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm

 

Y 0

1,1    

 

 

 

n G

15000 1/min 

 

Giới hạn tốc độ

 

n B

10000 1/min 

 

Tốc độ tham chiếu

 

 

T2FB020    

 

Định so sánh tiêu chuẩn ISO 355

 

C ur

3600 N 

 

Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm

 

 

 

Back to top
Back to top