Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Mã vòng bi

Thứ ba, 07 Tháng 5 2013 14:27

Vòng bi FAG 30204-A

d 20 mm 
   
D 47 mm 
   
T 15,25 mm 
   
 
một 11 mm 
   
B 14 mm 
   
C 12 mm 
   
một phút 2 mm 
   
b phút 3 mm 
   
một tối đa 41 mm 
   
một phút 40 mm 
   
b phút 43 mm 
   
1 34,5 mm 
   
một tối đa 27 mm 
   
b phút 26 mm 
   
1, 2 phút 1 mm 
   
3, 4 phút 1 mm 
   
một tối đa 1 mm 
   
b tối đa 1 mm 
   
 
m 0.092 kg 
  Khối lượng
r 27000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm
e 0,35    
   
Y 1,74    
   
0r 27000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm
0 0,96    
   
G 17000 1/min 
  Giới hạn tốc độ
B 11000 1/min 
  Tốc độ tham chiếu
  T2DB020    
  Định so sánh tiêu chuẩn ISO 355
ur 2900 N 
  Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm
Back to top
Back to top