Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Mã vòng bi

Thứ ba, 07 Tháng 5 2013 13:33

Vòng bi NSK HR30302 J

d

15 mm 

 

 

 

D

42 mm 

 

 

 

T

14,25 mm 

 

 

 

 

 

a

10 mm 

 

 

 

B

13 mm 

 

 

 

C

11 mm 

 

 

 

 

   

 

m

0.096 kg 

 

Khối lượng

 

C r

23000 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm

 

e

0,29    

 

 

 

Y

2,11    

 

 

 

C 0r

20400 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm

 

Y 0

1,16    

 

 

 

n G

20000 1/min 

 

Giới hạn tốc độ

 

n B

13000 1/min 

 

Tốc độ tham chiếu

 

 

T2FB015    

 

Định so sánh tiêu chuẩn ISO 355

 

C ur

2110 N 

 

Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm

 

 

 

Back to top
Back to top