Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Mã vòng bi

Chủ nhật, 05 Tháng 5 2013 17:24

Vòng bi FAG 22309 E1-T41A

d

45 mm 

 

 

 

D

100 mm 

 

 

 

B

36 mm 

 

 

 

 

 

D 1

84,7 mm 

 

 

 

 

   

 

 

m

1,39 kg 

 

Khối lượng

 

C r

186.000 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm

 

e

0,36    

 

 

 

Y 1

1,9    

 

 

 

Y 2

2,83    

 

 

 

C 0r

183.000 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm

 

Y 0

1,86    

 

 

 

n G

6700 1/min 

 

Giới hạn tốc độ

 

n B

6300 1/min 

 

Tốc độ tham chiếu

 

C ur

16100 N 

 

Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm

 

 

 

  

Back to top
Back to top