Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Mã vòng bi

Chủ nhật, 05 Tháng 5 2013 17:19

Vòng bi SKF 21309 EK

d

45 mm 

 

 

 

D

100 mm 

 

 

 

B

25 mm 

 

 

 

 

 

D 1

89,8 mm 

 

 

 

 

   

 

 

m

0.845 kg 

 

Khối lượng

 

C r

129.000 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm

 

e

0,21    

 

 

 

Y 1

3,17    

 

 

 

Y 2

4,72    

 

 

 

C 0r

129.000 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm

 

Y 0

3,1    

 

 

 

n G

6700 1/min 

 

Giới hạn tốc độ

 

n B

6700 1/min 

 

Tốc độ tham chiếu

 

C ur

17300 N 

 

Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm

 

 

  

Back to top
Back to top