Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Mã vòng bi

Chủ nhật, 05 Tháng 5 2013 17:15

Vòng bi FAG 22209 E1K

d

45 mm 

 

 

 

D

85 mm 

 

 

 

B

23 mm 

 

 

 

 

 

D 1

75,6 mm 

 

 

 

 

   

 

m

0.589 kg 

 

Khối lượng

 

C r

104.000 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm

 

e

0,25    

 

 

 

Y 1

2,74    

 

 

 

Y 2

4,08    

 

 

 

C 0r

98000 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm

 

Y 0

2,68    

 

 

 

n G

11000 1/min 

 

Giới hạn tốc độ

 

n B

6700 1/min 

 

Tốc độ tham chiếu

 

C ur

12700 N 

 

Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm

 

 

  

Back to top
Back to top