Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Mã vòng bi

Chủ nhật, 05 Tháng 5 2013 17:01

Vòng bi NSK 21308 EAE4

d

40 mm 

 

 

 

D

90 mm 

 

 

 

B

23 mm 

 

 

 

 

 

D 1

80,8 mm 

 

 

 

 

   

 

 

m

0.701 kg 

 

Khối lượng

 

C r

108000 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm

 

e

0,23    

 

 

 

Y 1

2,95    

 

 

 

Y 2

4,4    

 

 

 

C 0r

106.000 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm

 

Y 0

2,89    

 

 

 

n G

7500 1/min 

 

Giới hạn tốc độ

 

n B

7000 1/min 

 

Tốc độ tham chiếu

 

C ur

14300 N 

 

Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm

 

 

 

 


 
 


 

Back to top
Back to top