Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Mã vòng bi

Chủ nhật, 05 Tháng 5 2013 16:36

Vòng bi FAG 21306-E1-TVPB

d

30 mm 

 

 

 

D

72 mm 

 

 

 

B

19 mm 

 

 

 

 

 

D 1

59,9 mm 

 

 

 

 

   

 

 

m

0.386 kg 

 

Khối lượng

 

C r

72000 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm

 

e

0,27    

 

 

 

Y 1

2,49    

 

 

 

Y 2

3,71    

 

 

 

C 0r

63000 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm

 

Y 0

2,43    

 

 

 

n G

11000 1/min 

 

Giới hạn tốc độ

 

n B

8500 1/min 

 

Tốc độ tham chiếu

 

C ur

7000 N 

 

Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm

 

 

 

 


 

Back to top
Back to top