Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Mã vòng bi

Chủ nhật, 05 Tháng 5 2013 16:29

Vòng bi FAG 21305 E1

d

25 mm 

 

 

 

D

62 mm 

 

 

 

B

17 mm 

 

 

 

 

 

D 1

51 mm 

 

 

 

 

   

 

 

m

0.254 kg 

 

Khối lượng

 

C r

52000 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm

 

e

0,28    

 

 

 

Y 1

2,43    

 

 

 

Y 2

3,61    

 

 

 

C 0r

43000 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm

 

Y 0

2,37    

 

 

 

n G

13000 1/min 

 

Giới hạn tốc độ

 

n B

10000 1/min 

 

Tốc độ tham chiếu

 

C ur

4750 N 

 

Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm

 

 

  

Back to top
Back to top