Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Mã vòng bi

Chủ nhật, 05 Tháng 5 2013 16:19

Vòng bi SKF 22205/20 E

d

20 mm 

 

 

 

D

52 mm 

 

 

 

B

18 mm 

 

 

 

 

 

D 1

44,4 mm 

 

 

 

 

   

 

m

0,28 kg 

 

Khối lượng

 

C r

48000 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm

 

e

0,33    

 

 

 

Y 1

2,07    

 

 

 

Y 2

3,09    

 

 

 

C 0r

42500 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm

 

Y 0

2,03    

 

 

 

n G

18000 1/min 

 

Giới hạn tốc độ

 

n B

11000 1/min 

 

Tốc độ tham chiếu

 

C ur

4800 N 

 

Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm

 

 

 

Back to top
Back to top