Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Mã vòng bi

Chủ nhật, 05 Tháng 5 2013 16:13

Vòng bi NSK 21304 EAE4

d

20 mm 

 

 

 

D

52 mm 

 

 

 

B

15 mm 

 

 

 

 

 

D 1

43 mm 

 

 

 

 

   

 

m

0,16 kg 

 

Khối lượng

 

C r

40500 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm

 

e

0,3    

 

 

 

Y 1

2,25    

 

 

 

Y 2

3,34    

 

 

 

C 0r

33500 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm

 

Y 0

2,2    

 

 

 

n G

15000 1/min 

 

Giới hạn tốc độ

 

n B

12000 1/min 

 

Tốc độ tham chiếu

 

C ur

3700 N 

 

Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm

 

 

 

Back to top
Back to top