Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Mã vòng bi

Chủ nhật, 05 Tháng 5 2013 02:37

Vòng bi NSK 6000 ZZ

d

10 mm 

 

 

 

D

26 mm 

 

 

 

B

8 mm 

 

 

 

 

D 2

22,5 mm 

 

 

 

D một tối đa

24 mm 

 

 

 

d 1

14,7 mm 

 

 

 

d một phút

12 mm 

 

 

 

r một tối đa

0,3 mm 

 

 

 

r phút

0,3 mm 

 

 

 

 

m

0,02 kg 

 

Khối lượng

 

C r

4550 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm

 

C 0r

1960 N 

 

Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm

 

n G

19000 1/min 

 

Giới hạn tốc độ

 

n B

0 1/min 

 

Tốc độ tham chiếu

 

C ur

93 N 

 

Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm

 

 

Back to top
Back to top