Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Mã vòng bi

Thứ sáu, 03 Tháng 5 2013 07:28

Vòng bi FAG NU2203-E-TVP2

 

 

Vòng bi FAG NU2203-E-TVP2

 
kích thước chính tiêu chuẩn

FAG vòng bi trụ lăn NU2203-E-TVP2, kích thước chính tiêu chuẩn DIN 5412-1, mang vị, có thể được tháo dỡ, với lồng
Các vòng bi có thể hỗ trợ các lực lượng xuyên tâm
FAG vòng bi trụ lăn NU2203-E-TVP2, kích thước chính tiêu chuẩn DIN 5412-1, mang vị, có thể được tháo dỡ, với lồng
FAG vòng bi trụ lăn NU2203-E-TVP2, kích thước chính tiêu chuẩn DIN 5412-1, mang vị, có thể được tháo dỡ, với lồng
 
 
d 17 mm 
   
D 40 mm 
   
B 16 mm 
   
 
1 32,5 mm 
   
một tối đa 36 mm 
   
một tối đa 21,5 mm 
   
một phút 21 mm 
   
b phút 23 mm 
   
E 35,1 mm 
   
F 22,1 mm 
   
1 phút 0,3 mm 
   
một tối đa 0,6 mm 
   
a1 tối đa 0,3 mm 
   
phút 0,6 mm 
   
s 1,7 mm 
  Cơ sở dịch chuyển trục từ vị trí trung tâm
 
m 0.051 kg 
  Khối lượng
r 28500 N 
  Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm
0r 21900 N 
  Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm
G 18000 1/min 
  Giới hạn tốc độ
B 16000 1/min 
  Tốc độ tham chiếu
ur 3500 N 
  Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm
Back to top
Back to top