Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Mã vòng bi

Thứ sáu, 03 Tháng 5 2013 07:26

Vòng bi SKF NUP203ECP

 

 

Vòng bi SKF NUP203ECP

 
kích thước chính tiêu chuẩn

FAG vòng bi trụ lăn NUP203-E-TVP2, kích thước chính tiêu chuẩn DIN 5412-1, mang vị, có thể được tháo dỡ, với lồng
Các vòng bi có thể hỗ trợ các lực lượng xuyên tâmCác vòng bi có thể hỗ trợ các lực lượng trục theo một hướngCác vòng bi có thể hỗ trợ các lực lượng trục trong cả hai hướng
FAG vòng bi trụ lăn NUP203-E-TVP2, kích thước chính tiêu chuẩn DIN 5412-1, mang vị, có thể được tháo dỡ, với lồng
FAG vòng bi trụ lăn NUP203-E-TVP2, kích thước chính tiêu chuẩn DIN 5412-1, mang vị, có thể được tháo dỡ, với lồng
 
 
d 17 mm 
   
D 40 mm 
   
B 12 mm 
   
 
3 2,5 mm 
   
1 32,5 mm 
   
một tối đa 36 mm 
   
1 24,7 mm 
   
một tối đa 21,5 mm 
   
một phút 21 mm 
   
b phút 23 mm 
   
c phút 28 mm 
   
E 35,1 mm 
   
F 22,1 mm 
   
1 phút 0,3 mm 
   
một tối đa 0,6 mm 
   
a1 tối đa 0,6 mm 
   
phút 0,6 mm 
   
 
m 0.073 kg 
  Khối lượng
r 20800 N 
  Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm
0r 14600 N 
  Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm
G 18000 1/min 
  Giới hạn tốc độ
B 18000 1/min 
  Tốc độ tham chiếu
ur 2100 N 
  Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm
Back to top
Back to top