Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Mã vòng bi

Thứ sáu, 03 Tháng 5 2013 06:43

Vòng bi NJ202-E-TVP2

 

 

Vòng bi FAG NJ202-E-TVP2

 
kích thước chính tiêu chuẩn

FAG vòng bi trụ lăn NJ202-E-TVP2, kích thước chính tiêu chuẩn DIN 5412-1, bán vị trí chịu lực, có thể được tháo dỡ, với lồng
Các vòng bi có thể hỗ trợ các lực lượng xuyên tâmCác vòng bi có thể hỗ trợ các lực lượng trục theo một hướng
FAG vòng bi trụ lăn NJ202-E-TVP2, kích thước chính tiêu chuẩn DIN 5412-1, bán vị trí chịu lực, có thể được tháo dỡ, với lồng
FAG vòng bi trụ lăn NJ202-E-TVP2, kích thước chính tiêu chuẩn DIN 5412-1, bán vị trí chịu lực, có thể được tháo dỡ, với lồng
FAG vòng bi trụ lăn NJ202-E-TVP2, kích thước chính tiêu chuẩn DIN 5412-1, bán vị trí chịu lực, có thể được tháo dỡ, với lồng
 
 
d 15 mm 
   
D 35 mm 
   
B 11 mm 
   
 
1 28 mm 
   
1 21,6 mm 
   
     
s 1,6 mm 
  Cơ sở dịch chuyển trục từ vị trí trung tâm
 
m 0.049 kg 
  Khối lượng
r 15100 N 
  Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm
0r 10400 N 
  Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm
G 22000 1/min 
  Giới hạn tốc độ
B 20000 1/min 
  Tốc độ tham chiếu
ur 1460 N 
  Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm
Back to top
Back to top